permakulturКакто вече споменахме, целта на Exergoη е да се разработи концеция за правилното и ефективно използване на енергийните ресурси и за самоснабдяването на домакинствата с енергия. Планът ни цели да бъде постигната максимална енергийна автономност, влагайки минимални средства и усилия за постигането на максимални резултати, които от своя страна ще позволят на всяко домакинство или даже на цели селища да достигнат максимална енергийна автономност и да са в състояние сами да покриват своите нужди (например както Фелдхайм).

Говорим за гъвава система, която да е в състояние да задоволи всички потребности на потребителите.
Към правилното използване на ресурсите спада и рециклирането на „старите“ материали и продукти. С тази цел Exergoη разработва интересен и извънрегионален план, като вече няколко фирми са заявили желание за партньорство.
Кооперацията с вече съществуващи проекти и практики е също важна част от мисията на Exergoη, поради което ще се радваме да работим с регионални и извънрегионални партньори, с цел за постигането на максимално задоволителни резултати.

 

FaLang translation system by Faboba