Реализирането на SCIO-идеята ще протече на три етапа:

1. Етап: Преди да бъде разработен SCIO-App (приложението за телефон) трябва да бъде осъществено следното:

 1. Търсене на информация, проучване на пазара и разработване на проекта
 2. Запознаване на всички засегнати с проблематиката
 3. Подбор на ученици, желаещи да участват в разработването на SCIO
 4. Намиране на институции и организации, желаещи да подпомогнат реализирането на проекта
 5. Финансиране на SCIO

SCIO-Logo-broschüre2. Етап: Разработване на SCIO, като системата ще:

 • дава възможност за сравнение на собствените възможности и способности спрямо други ученици;
 • улеснява обмена на идеи със съученици и съмишленици;
 • предразполага създаването на групи за взаимно учене или просто за по-доброто организиране на различни видове мероприятия;
 • подпомага развиването на допълнителни способности, като умението за работа с интернет, правилното използване на интернет търсачките, писането на имейли и др.;
 • подобри връзката и обмена на идеи между ученици и учители или директор;
 • засили възможността учениците да взимат по-активно участие при вземането на решения;
 • подобри автономността на учениците;
 • даде възможност за директното прилагане на най-новите и актуални методи за обучение и учене;
 • веме под внимание различните типове учащи и
 • поощри формалния и неформалния обмен на идеи.

3. Етап: В тази последна фаза ще се разработи и тества SCIO-прототипа, след което ще бъде доразвит и въведен в употреба. Преди да започне да се използва от учениците в училище, пилотния ни проект SCIO ще бъде тестван и оптимизиран.

Нашата крайна цел е да открием и подменим неправилно работещите колелца в системата на образованието, като учениците се научат по-добре да преценяват собствените си знания и способности. Това ще съкрати престоя им в така наречените „преходни фази“ (например прехода от училището в университета, от университета в работната сфера и др.) и ще подобри не само икономическото състояние и реализацията на младите хора на пазара на труда, но и ще окаже влияние върху цялото ни общество. Мотото ни гласи: „Мотивираните в учението деца днес, ще бъдат мотивирани в работата си експерти утре!“

FaLang translation system by Faboba