eisheizung-schema-funktionsweise(от екзергоничен: едно действие е екзергонично, когато се отделя енергия или се извършва определена работа). [η: съотношението между използваема и вложена енергия се нарича ‚градус на действие‘ и се обозначава с гръцката буква η (ета)]

Exergoη е името на нашия проект, занимаващ се с начина, по който се използват ресурсите. Както на всеки от нас е известно, обитаваме планета с ограничено пространство. Това ограничение в пространството от своя страна води до това, че и всички материали, намиращи се в това ограничено пространство, не са безкрайно на брой, а са изчерпаеми. Този факт стана известен още през 80-те години на всички хора по света. Неговата известност се дължи на контроверсната и до днес продължаваща дискусия относно доклада „Границите на растежа“. Днес, повече от 40г. по-късно, най-сетне се наблюдават промени показваи, че хората са запознати с тази тематика, макар и с 40-годишно закъснение – както гласи добре известната на всички поговорка: „По-късно, отколкото никога“ (източник: 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years, Jørgen Randers 2012). Това преосмисляне ни доведе до фаза на преход, относно по-ефикасното и съобразено с природата използване на ресурсите с цел тяхното възстановяване. 2010г. ОН създаде екип от 22 експерта, които имат за цел да проучат как по-ефикасно да се използват ресурсите. Резултатите от техните изследвания бяха публикувани през 2012г. в доклада на групата на високо равнище относно глобалната устойчивост към генералния секретар на ООН „Устойчиви хора, устойчива планета: бъдеще, което си струва да бъде избрано“, 2012г.
Обобщено може да се каже, че ние трябва да обърнем внимание на следните 4 неща:

  1. Понижаване на раждаемостта
  2. Намаляване на влиянието ни върху околната среда понижавайки използването на въглища, нефт, газ и т.н.
  3. Понижаване на емисиите на въглерод чрез изграждането на алтернативно енергийно снабдяване
  4. Създаване на съответни международни институции, следящи и борещи се срещу национални възгледи, които са в противоречие с гореизброените цели.

Entropie Waermetauscher Haus sommer 400Проектът на Eupraxia Exergoη е създаден, за да се подпомогне именно това уместно и ефикасно (пълноценно) използване на енергийните ресурси, като ще бъдат разработени и съответните концепции, иащи важно за обществото значение. Целта на Exergoη е с помощта на пилотни проекти, да бъде разработен приложим на практика и възможен за ежедневно ползване подход за по-ползотворното и природосъобразно използване на енергийните ресурси от всяко едно домакинство по света.

FaLang translation system by Faboba